SAMORZĄD UCZNIOWSKI
tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Studzianie

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Krzysztof Pelc


Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący – Klaudia Homik kl. III Gim.
Viceprzewodniczący – Oliwia Przybylska kl. VI SP
Skarbnik – Szymon Brzozowski kl. I Gim.
Sekretarz – Miłosz Balawender kl. VI SP


Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Studzianie

Regulamin "Szczęśliwego Numerka"Szkolne Koło Caritas im. Św. Brata Alberta

Od 18. 10. 2011r. w Zespole Szkół w Studzianie działa Szkolne Koło Caritas im. Św. Brata Alberta.
Opiekunami organizacji są: ks. Jakub Sieniawski i Pani Monika Balawender.
Do SKC należy 74 uczniów Naszej szkoły.

Zarząd SKC w roku szkolnym 2016/2017:
- przewodniczący: Klaudia Homik;
-z-ca przewodniczącego: Aleksandra Brodowicz;
-osoba odpowiedzialna za kronikę: Wiktoria Mach;
-osoby odpowiedzialne za gazetkę: Martyna Szlachta, Wiktoria Żołyniak;
-osoby odpowiedzialne za promowanie akcji charytatywnych: Wiktoria Kulpa, Bernard Bogacz, Krystian Bester, Jakub Kowal, Karolina Kijanka, Weronika Śliwa, Zuzanna Przybylska, Julia Kuchta.
O wszystkich akcjach SKC i podjętych działaniach będziemy informować na bieżąco.